Restaurant a Penzion V Gruntě


Něco z historie

Osady Horní a Dolní Údolí byly spojovány od 15. století s těžbou, zejména zlatonosných rud a množstvím hamrů. Část původní dřevěné architektury se dochovala až do dnešních dnů. Krajina nabízí řadu turistických možností - přírodní rezervaci Rejvíz, zříceniny středověkých hradů - Edelštejn a Kobrštejn, poutní místo panny Marie Pomocné, rozhlednu Zlatý Chlum, Biskupskou kupa, muzeum ve Zlatých Horách, přírodní hornický skanzen Zlaté Mlýny. Pěší turistické trasy i cyklotrasy jsou stále doplňovány.

V Dolním Údolí je zachováno několik původních dřevěných lidových staveb z devatenáctého století. Počet stálých obyvatel s registrovaným trvalým bydlištěm se rok od roku snižuje. Zatímco ještě v osmdesátých letech činil 66 obyvatel, k dnešnímu dni se tento stav pohybuje okolo dvaceti. A možná i právě proto je Dolní Údolí spolu se sousedním Horním Údolím od roku 2004 vesnickou památkovou zónou. Těžko si proto představit klidnější rekreační zónu v celých Jeseníkách.


Okolí Penzionu V Gruntě

Co můžete v okolí Penzionu V Gruntě spatřit nebo kam se vypravit za kuluturou? Náš namátkový průřez by Vám mohl poodhalit možnosti.

Nejznámnější místa kolem Penzionu V Gruntě

Kobrštejn - Postaven v 11. stolení jako hlídková věž na solné obchodní cestě, která vedla přes Moravu - Vrbno - Rejvíz do Klodska a Horního Slezska.

Mechová jezírka - V rezervaci mechových jezírek roste spousta druhů rostlin, travin, mechorostů. V rašeliništích je přísně chráněná alpinská flóra a fauna. K velkému mechovému jezírku vede naučná stezka po haťovém chodníku. Jezírka jsou obestřena mnoha bájemi a pověstmi.

Kostel - Postaven roku 1808 neznámým stavitelem za pouhých 8 měsíců za finančního přispění obyvatel Vídně. Je bez slohu. V letech 1894 - 1938 zde působil farář Jeroným Pavlík, vedoucí osobnost Rejvízu.

Penzion Rejvíz (Noskova chata) - Původní jméno Seehirtenhof (U jezerního pastýře). Od roku 1948 dostala jméno podle ministra V. Noska. V chatě je místnost, ve které je zachováno několik kusů nábytku: vyřezávané židle a sochy, který byly zhotoveny za působení dřívějších majitelů rodiny Braunových.

Pomník - Za Penzionem Rejvíz na kopci stojí pět kamenných sloupů uprostřed spojených "kalichem hořkosti". Pomník byl postaven v roce 1924 na paměť devíti padlých rejvízáků za první světové války.

Ruský (lesní) hřbitov - Od roku 1941 do roku 1945 byli v koncentračním táboře pod Orlíkem (1.205 m n.m.) vězněni zajatci všech národností. Hroby byly nalezeny po válce a v roce 1948 byl vybudován pomník a hřbitov.

Sklárna - Pod lesním hřbitovem (asi 250 m) byla v roce 1749 založena sklárna na Filipově údolí. Dodnes jsou viditelné pozůstatky tří sklářských pecí.

Poutní místo panny Marie Pomocné
Rozhledna Zlatý Chlum,Biskupská Kupa
Jeskyně na Špičáku a na Pomezí
Adrenalinpark v České Vsi

Pěší i cyklotrasy se stále doplňují a vylepšují.

Restaurant a penzion v Gruntě v Zlatých Horách hodnocení